PSYKOLOG VIL BRYDE TABUET OM MæND I TERAPI: MAN(D) ER IKKE SVAG, FORDI MAN FåR HJæLP

© Leveret af Connery I det moderne samfund har vi mere og mere fokus på mental helbred og sundhed, hvilket er en kærkommen udvikling frem for den gammeldags tankegang om ‘det går jo nok det hele’. En psykolog kan for mange virke skræmmende og noget, der først bliver aktuelt, når det står VIRKELIG skidt til - og det skyldes, at det stadigvæk kan være tabubelagt at gå i ter...

Source: